Скраћена форма годишњег финансијског извештаја – 2017 – Линк за преузимање

Скраћена форма годишњег финансијског извештаја – 2017 – Линк за преузимање

Финансијски извештај – 2017 – Ревидирани – Линк за преузимање

На овој страници можете пронаћи финасијске извештаје у складу са прописима, организовано по годинама

2017

Скраћена форма годишњег финансијског извештаја – 2017 – Линк за преузимање

Финансијски извештај – 2017 – Ревидирани – Линк за преузимање

2018

Финансијски извештај 2018 – Ревидирани – Линк за преузимање

2019

Финансијски извештај, локални избори 2019 – Линк за преузимање

Финансијски извештај, парламентарни избори 2019 – Линк за преузимање

Финансијски извештај 2019 – ревидирани – Линк за преузимање

Финансијски извештај 2019, за градоначелнике – ревидирани – Линк за преузимање

Финансијски извештај 2019, ванредни – ревидирани – Линк за преузимање

2020

Финансијски извештај, локални ванредни за градоначелника 2020 – Линк за преузимање

Финансијски извештај 2020 – ревидирани – Линк за преузимање

Финансијски извештај 2020, за градоначелнике – ревидирани – Линк за преузимање

2021

Финансијски извештај, ванредни парламентарни 2021 – Линк за преузимање

Финансијски извештај за локалне изборе 17. октобар, 2021 –  Линк за преузимање

Годишњи финасијски извештај за 2021 – Линк за преузимање

2022

Финансијски извештај за 2022 – Линк за преузимање