Parlamentarni politički subjekat Srpska lista, koji je u koaliciji od 09.12.2014. godine sa Demokratskom partijom Kosova i Demokratskim savezom Kosova, predlažio je danas promene u resorima koji su pripali Srpskoj listi na osnovu broja mandata u Skupštini Kosova i na osnovu koalicionog sporazuma PDK-LDK-SL.

Srpska lista predložila je novog ministra Ministarstva lokalne samouprave, gospodina Ivana Todosijevića, koji je danas i zvanično postavljen na ovu funkciju.

Srpska lista predlažila je da gospođica Mirjana Jevtić u buduće obavlja funkciju zamenika ministra Ministarstva za rad i socijalno staranje, ovaj predlog takođe je prihvaćen od strane Predsednika Vlade Kosova.

Ove predloge promena podržava i većina članova poslaničkog kluba Srpske liste koja participira u radu Skupštine Kosova, i ove promene su isključivo u svrhu boljeg i efikasnijeg rada Srpske liste kroz centralne institucije.

Srpska lista