KOSOVSKA MITROVICA- Opština Severna Mitrovica raspisala je danas konkurs za prijem 168 radnika u prosveti i zdravstvu.

U skladu sa ranijom najavom gradonačelnika Severne Mitrovice Gorana Rakića ova opština raspisala je danas konkurs za dopunu radnih mesta u zdravstvu i prosveti, izjavila je Radiju Kontakt plus šefica opštinske administracije Adrijana Hodžić.

Radi dopune radnih mesta Odeljenje za zdravstvo opštine Severna Mitrovica raspisalo je konkurs za 21 lekara opšte prakse, za 10 medicinskih tehničara-laboranata, 50 medicinskih sestara odnosno medicinskih tehničara.

Raspisan je i konkurs za 21 administrativnog radnika.

Odeljenje za obrazovanje opštine Severna Mitrovica raspislao je konkurs za šest pedagoga, sociologa, psihologa. Takođe raspisan je konkurs za 37 učitelja-vaspitača.

Konkurs je raspisan i za 23 administrativna radnika.

Rok za aplikacije je 45 dana a aplikacije se mogu preuzeti i podneti radnim danima u kancelariji Kadrovske službe opštine Severna Mitrovica ul. Bošnjačka bb u periodu od 9 do 14 sati.

Svaki kandidat uz aplikaciju prilaže fotokopiju lične karte i fotokopiju validne diplome. Kandidat mora biti punoletan, poslovno sposoban i da nije osuđivan za krivična dela.

 

Izvor: Radio kontakt plus