Ministar Ivan Todosijević i gradonačelnik Zoran Todić, potpisali su u ime MALS-a i opštine Leposavić sporazum o razumevanju za zajedničko finansiranje projekta.

Projekat koji treba da se realizuje odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju zgrade opštinske uprave u Leposaviću.

Ministar Todosijević je još jednom naglasio da će Ministarstvo administracije lokalne samouprave nastaviti sa potpisavanjem sporazuma i sa ostalim opštinama na Kosovu kao i sa pružanjem podrške za realizaciju istih.