Šef poslaničkog kluba Srpske liste Slavko Simić, zamenik Premijera Kosova Branimir Stojanović i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić, sastali su se danas sa Generalnim Sekretarom OEBS-a Lamberto-om Zannie-om.

Glavna tema sastanka bila je opšta politicka i bezbedonosna situacija koja se tiče zajednica, kao i funkcionisanje institucija u zaštiti prava ne-većinskih zajednica. Generalni Sekretar OEBS-a Mr. Zannier-i je izrazio zahvalnost na razgovoru i pruženim objašnjenjima uz nadu da će pomenuti problemi biti rešavani u periodu koji je ispred nas.

Jevtić, Stojanović i Simić na sastanku

Jevtić, Stojanović i Simić na sastanku

Sagovornici su se složili da treba unaprediti primenu zakona kao i da se nastavi sa Dijalogom između Beograda i Prištine i primenom postignutih sporazuma. Naglašeno je da treba nastaviti saradnju između svih predstavnika ne-većinskih Zajednica i OEBS-a, a Generalni Sekretar OEBS-a G-din Zannier-i zahvalio se Simiću, Stojanoviću i Jevtiću na dosadašnjoj saradnji sa OEBS-om koju je ocenio vrlo dobrom