Na današnjoj sednici skupštinskog  odbora za zakonodavstvo u Prištini izveštaj je podnosio predsednik Sudskog saveta Nehat Idrizi. Tom prilikom, kao jedan od uspeha istaknut je proces integracije pravosuđa na severu Kosova i Metohije i dobri odnosi koji vladaju unutar sudova među sudijama i zaposlenima.

Poslanica Samoopredeljenja je kritikovala način sprovođenja briselskog sporazuma i izrazila sumnju na kvalitet imenovanih sudija, sa posebnim naglaskom na rad članice Sudskog saveta Radojke Trifunović i na rad i pitanje prethodnog angažovanja sudije Nikole Kabašića u periodu 2000 – 2003 godine.

Poslanik Srpske liste Igor Simić, koji je jedini predstavnik Srba u ovom odboru istakao je zahvalnost Sudskom savetu na realizaciji postignutog sporazuma o pravosuđu u skladu sa dogovorom Beograda i Prištini. „Pravosudni sistem je dobio na kvalitetu integracijom srpskih sudija. Kada govorimo o kvalitetu ovih sudija, tu misim na sve sudije, koje su integrisane pa i na gospodina Kabašića i gospođu Trifunović, ovde se radi o visoko profesionalnim i visoko moralnim osobama sa integritetom koji će raditi u skladu sa zakonom i interesima građana. Integracijom srpskih sudija sprečićemo situacije koje su imali u prošlosti da se procesu protiv Srba vode bez njihovog prisustva i prava na odbranu, kao i na način da se poštuju prava Srba, pre svega pravo na pravično suđenje, koje će se voditi na srpskom jeziku“ – istakao je Simić.

On je naglasio potrebu da se u narednim periodu posebno afirmiše proces arbitraže i medijacije kao način da se smanji broj predmeta, brže rešavaju sporovi i građani brže dođu do pravde.