Predsednik Srpske liste Slavko Simić, danas je obišao „Spomen sobu – Kosmetske žrtve“ i tokom obilaska spomen-sobe razgovarao sa predsednikom Udruženja kidnapovanih i ubijenih Srba na Kosovu i Metohiji, Simom Spasićem.

Slavko Simić i Simo Spasić

Simić i Spasić, razgovarali su o konkretnim problemima i poteškoćama sa kojima se suočavaju porodice kidnapovanih i nestalih lica. Obojica su se složili da je potrebno da se budućim generacijama sa Kosova i Metohije kao i iz centralne Srbije prenesu saznanja iz istorije o svim stradanjima i pogibiji nedužnih ljudi.

Simić je istakao da je ova spomen soba živi simbol večnosti, to je jedan od puteva ostvarivanja pravde i istine kidnapovanih i ubijenih Srba na Kosovu i Metohiji i njihovih porodica. Zato se beskompromisno i bez straha moramo boriti za istinu i pravdu. Počinioci zločina treba da odgovaraju za svoja dela, jer nema budućnosti niti pomirenja ukoliko se nastavi sa principima da neko ne želi da otkrije i ne želi da sazna, toga mora da bude svesna najpre međunarodna zajednica, a zatim i pravosudne instance koje trebaju da se bave budućim sudskim procesima u rasvetljavanju zločina počinjenim nad Srbima.

Nakon sastanka Simić i Spasić usaglasili su korake koje će predstavnici Srpske liste zajedno sa udruženjem preduzeti, kako bi izašli u susret i pomogli porodicama kidnapovanih i nestalih lica.