Odlukom da se Bogdanu Mitroviću odredi pritvor u trajanju od 30 dana nastavlja se tortura nad nevinim građaninom koji je kao član radne grupe za povratak raseljenih lica i međuetnički dijalog sa Albancima u opštini Suva Reka do sada uložio ogromne napore kako bi se omogućio povratak raseljenih.

18 godina, gospodin Mitrović je dolazio u svoje Mušutište, pod pratnjom policije i bez ikakvih problema. Nakon 18 godina neko se dosetio da je Bogdan ratni zločinac, ili da to prevedemo na ovdašnji jezik, nakon 18 godina neko je shvatio da Bogdan Mitrović ne želi da proda svoje imanje i odrekne se Kosova i Metohije, što se nije uklopilo u planove onih koji su proterivali Srbe svih ovih godina.

Zahtevamo od predstavnike Euleksa i ostalih međunarodnih organizacija da se najhitnije uključe u ovaj slučaj, jer nam iskustva iz prošlosti govore da lokalno pravosuđe nije ništa više nego instrument u ostvarivanju političkih ciljeva.