Srpska lista neće glasati za demarkaciju sa Crnom Gorom, uprkos lažnim i tendencioznim tvrdnjama plasiranim u svim medijima na albanskom jeziku, koje je preneo i deo medija na srpskom.

Tako nešto nije dogovoreno sa nama i nećemo podržati demarkaciju, kako se lažno tvrdi, već ćemo nastaviti da se borimo za interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a ne pojedinih domaćih i inostranih centara moći.

Upozoravamo Srbe na Kosovu i Metohiji da će, pored ovoga, u budućnosti verovatno biti još sličnih pokušaja da se dezinformacijama kod našeg naroda izazove nespokoj i nesigurnost, ali važno je da stojimo ujedinjeni i snažni naspram onih koji žele da nas razjedine i oslabe.