Snažnim i predanim zalaganjem poslanika Srpske liste skupština u Prištini usvojila je izmenjen zakon o naplati poreza na nepokretnu imovinu, koji je stupio na snagu.

Usvajanjem amandmana Srpske liste, onemogućeno je da se vrši naplata poreza na nepokretnu imovinu koja je uzurpirana. Šta više, građanima čija je imovina uzurpirana, a to je potvrđeno od strane nadležnog organa, neće biti naplaćen porez za vreme dok je imovina uzurpirana, kao i za prethodne godine u kojima je imovina bila uzurpirana.

Za identifikaciju osoba čija imovina je uzurpirana opštine na čijoj teritoriji je navedena imovina su dužne da sarađuju i razmenjuju potrebne informacije sa Kosovskom agencijom za upoređivanje i verifikaciju imovine, sudovima ili svaki drugim organom nadležnim za razmatranje slučajeva uzurpirane imovine na Kosovu i Metohiji.

Srpska lista se zahvaljuje i predstavnicima međunarodne zajednice koja je imala razumevanja za ovo pitanje i pružila podršku radu naših poslanika.