Dalibor Jevtić u emisiji Sporazoom: istako je da ne želi da nam se ponove dešavanja iz ranijih godina

Televizijska emisija Sporazoom ima za cilj da postane glavna pozornica za sve reprezentativne glasove srpske zajednice na Kosovu.

Sastavni deo ove klasične tolkšou forme otvorene za različite stavove su i reportaže iz stvarnog života. Glas građana izražava se kroz prisustvo publike koju čine zainteresovani lokalni građani, ali i posredstvom komentara sa društvenih mreža.