Priština, 20. septembar 2017. 

Potpredsednik Vlade i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić i ambasador SAD Greg Delavi razgovarali o povratku, stabilizaciji i položaju nevećinskih zajednica na Kosovu.

Dvojica zvaničnika su se složila da je učešće „Srpske liste“ u donošenju važnih političkih odluka veoma bitno i da ona treba biti konstruktivan partner u realizaciji istih, kao i to da će biti uložen maksimalan napor na sprovođenju aktivnosti koje će biti u interesu svih naroda na Kosovu.

Kada je u pitanju proces povratka potpredsednik kosovske vlade Dalibor Jevtić je ambasadoru Delaviju preneo zabrinutost, naglasivši da on ide veoma sporo.

Jevtić je zahvalio ambasadoru Delaviju na saradnji između Ministarstva za zajednice i povratak i Ambasade SAD i podršci koja je, kako je ocenio, uvek bila značajna.

Ambasador Delavi je istakao da će Ambasada SAD na Kosovu i u budućnosti nastaviti da pruža podršku svim procesima koji su bitni da Kosovo krene napred.