PRIŠTINA – Srbima i ostalim nevećinskim zajednicama na Kosovu se moraju obezbediti ista prava kao i svim ostalim građanima Kosova. Svi narodi moraju dobiti istu šansu za normalan i život dostojan čoveka, a to se jedino može ostvariti na način ako se pre svega poštuju ljudska prava.

Ovo je danas povodom Međunaordnog dana ljudskih prava rekao Dalibor Jevtić, potpredsednik Vlade i ministar za zajednice i povratakporučivši da sve što se radi na ekonomskom napretku, stabilizaciji zajednica, stvaranju boljih uslova za suživot neće biti dovoljno ukoliko se ne budu poštovala ljudska prava svih građana. Jevtić je povodom Svetskog dana ljudskih prava istakao da se ljudskim pravima ne treba baviti samo 10. decembra, nego stalno i da se na ovom polju mora raditi predano, jer se samo na taj način može doći do unapređenja i poboljšanja u ovoj oblasti.

Osnovni preduslov svakog demokratskog i stabilnog društva, održivog razvoja, bezbednosti i dugoročnog mira je apsolutno poštovanje svih ljudskih prava i na tome ćemo raditi i zalagati se za to. Jedan od većih problema danas na Kosovu je pitanje imovine. Mora se odlučnije krenuti u rešavanje ovog problema-ukazao je ministar Jevtić napominjući da je iZakon o Agenciji za verifikaciju imovine koji je trenutno u primeni trenutno, protiv ljudskih prava i da on mora hitno da se menja.

 Danas još jednom skrećemo pažnju i na taj problem, na problem uzurpirane imovine, ali od reči onih koji obećavaju rešenje nećemo imati ništa ako se na delima ne pokaže da su insitucije sistema na Kosovu za sva ljudska prava i poštovanja i prava na imovinu, slobodu kretanja, pravo na slobodu i mir, pravo na različitost i međusobno poštovanje svih na Kosovu – rekao je ministar Jevtić.

POLOŽAJ SRBA NA KIM SRAMOTA ZA EVROPU U 21 VEKU !

Upozoravajući da je sloboda kretanja ogroman problem koji opterećuje svakodnevni život Srba na Kosmetu, Igor Simić, portparol Srpske liste i poslanik ove liste u kosovskoj Skupštini ističe da je današnji položaj Srba na Kosovu i Metohiji sramota za Evropu u 21 veku.

– Ne postoji pravo koje deklaraciju ljudskih prava definiše a da nije ugroženo i nema nikakve razlike da li je u pitanju ekonomsko, političko ili bilo koje drugo ljudsko pravo – ističe Simić povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u izjavi “Novostima” i dodaje da je Srspka lista u novom sazivu kosovske Skupštine pokrenula inicijativu za unapređenje položaja Srba na KiM, odnosno rešavanje problema ugrožavanja prava kako onih koji žive na KiM, tako i onih koji su prinudno raseljeni.

– Tu pre svega mislim na pravo na bezbednost i sigurno orkuženje , pravo na imovinu, na korišćenje jezika, zapošljavanje, pravo na povratak i druga osnovna ljudska prava- ističe Igor Simić portparol Srpske liste naglašavajući da je zbog ugrožavanja ljudskih prava Srba na Kim formiranje Zajednice Srpskih opština pitanje od životne važnosti za Srbe na KiM jer očekuju da će posredstvom ZSO zaštititi svoja kolektivna prava.

Izvor: NOVOSTI