Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Nenad Rikalo je na poziv ministra poljoprivrede, industrije hrane i šumarstva Francuske Stefana Traverta, prisustvovao Nacionalnoj konferenciji o hrani održanoj u Parizu.

U okviru konferencije, ministar Rikalo je predstavio dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji na Kosovu i Metohiji kao i podršku koju ministarstvo koje vodi pruža poljoprivrednim proizvođačima u cilju unapređenja poljoprivrede, kao perspektivnije grane poljoprivrede.

Zaključeno je da se saradnja sa Francuskom može nastaviti, posebno kroz razmenu iskustava u oblastima vinogradarstva i stočarstva, ali i proširiti na druge sektore.