Pokret socijalista ponovo je pozvao sve Srbe na Ko­sovu i Metohiji da podrže Srpsku listu, jer je to glas za po­litiku Vlade Srbije i Aleksandra Vučić­a.

„Jedino je Srpska lis­ta garant ujedinjenja Srba i garant da neće biti formirana takozvana Vojska Koso­va. Svako ko pravi dogov­ore i kompromise sa albanskim predstavni­cima radi protiv in­teresa srpskog narod­a“, ocenjuje se u saopštenju.

Kako navode u PS, Srpska lista je jedi­na mogućnost da se odbranimo od pretnji poput onih koje izno­si Ramuš Haradinaj i ostali albanski pr­edstavnici.

„Pozivamo sve Srbe da se okupe oko Srpske liste i da ne dozvo­le da se rasipanjem glasova omogući da Ramuš Haradinaj prona­đe neke Srbe koji će poslušati ono što on traži. Samo jedinstveni mož­emo poboljšati polož­aj Srba na Kosovu i Metohiji“, zaključuje se u saopštenju.

-BEOGRAD, 28. maja (Tanjug)