Poseta poslaničkog kluba Srpske liste opštinama Parteš i Klokot