PROGLAS „GRAĐANSKE INICIJATIVE SRPSKA LISTA“

povodom današnje registracije političke partije 

„Građanska inicijativa Srpska lista“

 

Poštovani sugrađani, braćo i sestre,

Za nama su godine mukotrpne borbe za spas srpskog naroda i obespravljenih zajednica na Kosovu i Metohiji. Ideja „Srpske liste“ proistekla je iz potrebe da srpski narod i narodi koji sa njim dele izazove budu organizovani u jedinstveni politički front, imun na podele i istinski delotvoran politički činilac.

U protekle tri godine postigli smo koliko se postići moglo, suočeni sa sve snažnijom radikalizacijom u Prištini i stalnim nastojanjima da se srpski narod samovoljom onih koji imaju većinu za odlučivanje svede na status beznačajne manjine bez prava na sopstvene interese i postojanje. U takvim okolnostima, učinili smo sve da sačuvamo mir i doprinesemo stvaranju multietničkog društva na Kosovu i Metohiji.

Iako smo želeli da trajno funkcionišemo kao svenarodni pokret, otvoren za sve patriotske snage i političke organizacije našeg naroda na Kosovu i Metohiji, bili smo prinuđeni da prerastemo u političku stranku kako bismo se efikasnije branili od pokušaja da se naša organizacija zloupotrebi pravljenjem privatnih pogodbi, a srpski narod dovode u situaciju da radi protiv sopstvenih interesa.

I budućnost nam donosi velike izazove i od nas samih zavisi da li će Srbi i narodi koji žive sa nama u slozi imati komad slobodne zemlje i neba na Kosovu i Metohiji, ili će podleći pritiscima onih koji bi da od nas načine bezobličnu masu bez identiteta i kolektivnih prava.

„GI Srpska lista“ poziva sve naše građane i građanke na Kosovu i Metohiji da postanu deo naše političke organizacije. Želja nam je da stvorimo novu generaciju nepokolebljivih i nepotkupljivih srpskih političara koji će znanjem, mudrošću i nesalomivom ljubavlju prema svojoj državi Srbiji braniti naše zajedničke interese na Kosovu i Metohiji.

Neophodno je da zajedno izaberemo najbolje i najkvalitetnije među nama kako bismo, na korist svoga roda, na Kosovu i Metohiji mogli da obavljamo najodgovornije političke funkcije i ostvarimo što veći uticaj u Prištini. Želja nam je da u svoje redove uključimo što više mladih, jer na njima je budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Neki od naših prioritetnih ciljeva biće stvaranje snažne Zajednice srpskih opština; puna zaštita imovine i prava Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji; donošenje novih zakonskih predloga o pitanjima od značaja za srpski narod isključivo uz saglasnost izabranih srpskih političkih predstavnika; stvaranje sveobuhvatnih uslova za povratak proteranih, kao i rasvetljavanje sudbine kidnapovanih i nestalih i procesuiranje odgovornih za zločine počinjene od 1998. godine; zaustavljanje privatizacije državne, društvene i zadružne imovine i ispitivanje zloupotreba u dosadašnjem procesu privatizacije; zaštita srpskog jezika, identiteta, kulture, kulturnog nasleđa i prava na informisanje.

Ujedinimo snage kako bi naše želje postale realnost, a volja srpskog naroda obavezujuća politička činjenica za sve one koji nameravaju da upravljaju Kosovom i Metohijom.

U Kosovskoj Mitrovici, dana 12. maja 2017. godine