Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja je danas u Prištini pozdravnim govorom otvorio Međunarodnu konferenciju o primeni informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u šumarstvu, koja se održava u organizaciji agencije UN-a FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu).

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Rikalo je naglasio da je primena informaciono- komunikacionih tehnologija u šumarstvu vrlo značajna “od operativnog nivoa, donošenja odluka, efikasnosti i delotvornosti upravljanja šumama, podrške učešća javnosti, upravljanja održivosti, upravljanja znanjem i usklađivanja šumarskog sektora sa globalim inicijativama”.

„Današnji trendovi pokazuju da su IKT primenjene u dve ključne oblasti upravljanja šumama – u mapiranju i praćenju šumskih resursa i ekoloških pretnji, kao i u podizanju svesti o primeni održivih šumarskih praksi“, rekao je ministar Rikalo i istakao da u tom smislu treba “primieniti odgovarajuće politike i zakonima o zaštiti i upravljanju šumarskim resursima”.

On je dodao da je studija Svetske banke pokazala da postoji potreba da se primene IKT u svim aspektima upravljanja šumama, kao i to da su rezultati ove studije pokazali da postoji potreba za dobrim političkim okvirom, odgovarajuća identifikacija tehnoloških potreba, dizajn odgovarajućih aplikacija, identifikacija pitanja sigurnosti podataka i osigurati kupovinu od onih koju upravljaju sa šumskim resursima.

Ministar Rikalo je izrazio nadu da će ova konferencija rezultirati stvaranjem regionalne mreže praktičara informaciono- komunikacionih tehnologija u šumarstvu kao i platforme koja će u budućnosti okupiti informatičare i šumarske stručnjake koji će zajedno radili na primeni IKT sa ciljem održivog upravljanje šumama.

Posebnu zahvalnost ministar Rikalo je izrazio ambasadoru Finske Ani Huktamaki i Vladi Finske na podršci koju pruža u unapređenju razvoja šumarstva.