Министар администрације локалне самоуправе Иван Тодосијевић, током званичне посете Словенији одржао је заједнички састанак за гђом Аленком Смеркољ из Владине канцеларије за развој и eвропске кохезионе политике и г. Сухељом Фазљиуом, министром локалне самоуправе у Македонији.
На састанку је разговарано о могућностима за размену искустава у погледу приступа фондовима ЕУ и могућностима за општине.