Najviši funkcioneri PDS-a Nenada Rašića povukli kandidature za poslanike u Skupštini Kosova i napustili Progresivno Demokratsku Stranku

Saopštenje:
U ime generalnog sekretara Progresivno Demokratske Stranke i potpredsednice Progresivno Demokratske Stranke dajemo sledeće saopštenje:
Zbog novonastale situacije u kojoj se našla srpska zajednica na Kosovu i Metohiji dužni smo da u interesu nas kao Srba i naše zajednice donesemo ovakve odluke. U zadnjih dve godine Progresivno Demokratska Stranka je uz veliko zalaganje generalnog sekretara i potpredsednice uspela da se ukljući i bude sastavni deo vlasti. Tako smo kroz dogovore sa Srpskom listom u zadnjih dve godine uposlili neke naše članove koji su uvek dali svoj maksimum i zalagali se za što bolji status srpske zajednice. Nažalost sve opctrukcije koje su se desile i generalnom sekretaru i podpredsednicima dešavale su se od strane predsednika stranke Nenada Rašića iz nama nepoznatih razloga. Sve dobre odluke ljudi iz predsedništva bile su opstruirane od strane predsednika i nekih pojedinaca koji su zajedno sa predsednikom donosil i jako loše političke odluke. Nenad Rašić je do pre dve godine bio naš predsednik koji je odluke donosio zajedno sa svima nama, ali nakon toga njegove političke odluke postaju nerazumljive i svaka od njih je bila politički promašaj.
Progresivno Demokrarsku Stranku smo stvarali svi zajedno i želeli da bude jedna autentično srpska opcija koja će raditi samo isključivo u interesu srpskog naroda. Danas je došao dan u kom je kap prelila čašu i mi kao umereni patriotski Srbi zbog sebe, svojih porodica i zbog svog vaspitanja napuštamo Progresivnu Demokratsku Stranku. Smatramo da je trenutak naše odluke jako bitan i da ne treba naše malenkosti da budu umešane u odluke koje su protiv interesa Srba i Srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.
Distanciramo se od odluke nekih pojedinaca koji su pre određenog vremena napustili PDS i prešli u SLS, jer su to lica za koja imamo pouzdana saznanja da su spremna da gade u interesu Albanske politike, a protiv interesa Srpske zajednice uz samo svoj lični interes.
Progresivno Demokratsku Stranku napuštaju svi članovi Mesnih i Opštinskog Odbora Opštine Vučitrn i Opštine Obilić uz obrazloženje da je prvi među njima sa tog područja generalni sekretar PDS-a Milan Kostić koji je uvek davao sve od sebe da pomogne našem kraju danas napustio Progresivno Demokratsku Stranku koju smo zajedno stvarali.
Ovim putem pozivamo sve naše prijatelje, drugove, kumove da stanemo pod jedan srpski barjak i pe dozvolimo da pojedni Srbi koji su pod komandom određenih albanskih krugova budu glasani na parlamentarnim izborima i tako nakon ulaska u Skupštini Kosova izglasaju sa Albancima sve ona što je protiv interesa nas Srba koji živimo pa prostorima Kosova i Metohije.
Gračanica
22.05.2017
Generalni sekretar PDS-a u ostavci Milan Kostić
Podpredsednica PDS-a u ostavci Biserka Kostić
Predesdnik Opštinskog Odbora PDS Vučitrn-Obilić Bogdan Kovačević