Srpska lista želi da bude konstruktivan politički subjekt. Isto tako, ponavljam da mi ne želimo da budemo prepreka formiranju institucija u Prištini, ipak da li ćemo uzeti učešće u nastavku konstitutivne sednice zavisi isključivo da li će se stvoriti uslovi za izbor formiranje predsedništva Skupštine.